top of page
mann-grav.jpg

VÅRE REFERANSER

Nye ferjeleier for Oslo Havn KF

Prosjektet er en totalentreprise på sanering av 3 stk. eksisterende ferjeleier på Lindøya og Nakkholmen, Oslofjorden. 

_BKF7212.jpg
Ny ferjekai Rådhusbrygge 5

Arbeidene er sanering av eksisterende kai på Rådhusbrygge 5, samt mudring og bygging av ny ferjekai.

Rådhusbrygge 5.png
Nye ferjekaier i Brevik og Sandøya

Prosjektet omfatter bygging av ny ferjekai med ferjebro i Brevik. Boring av peler, samt bygging av prefabrikert betongkai. 

_BKF7311.jpg
Ny ferjebase for Ruter - Lindøya

Prosjektet omfatter sanering av eksisterende kai på Lindøya. Det bygges ny kai i betong og tre på Lindøya. 

Repstad_Lindoya_mars23-9.jpeg
Justneshalvøya – Boligfelt B2

Prosjektet omfatter opparbeidelse av et boligfelt bestående boligtomter, vei, vann, avløp, friområder og lekeplasser. 

Justneshalvøya-–-Boligfelt-B2.jpg
Oftenesheia – Boligfelt

Prosjektet omfattet opparbeidelse av et boligfelt bestående av boligtomter, vei, vann, avløp, friområder og lekeplasser. 

Oftenesheia-boligfelt.jpg
Ny gang og sykkelbro Karljohansvern

.

DSCF8520.jpg
Droneterminaler – ASKO 

Sanering av eksisterende kontorlokaler og ny droneterminal tilrettelagt for autonomeskip

_BKF7117.jpg
Ny bybro Drammen

Prosjektet omfatter mudring og erosjonssikring av brokar og landkar for ny bybro i Drammen. 

hvitt.jpg
Ausviga VVA – Boligfelt

Prosjektet omfattet opparbeidelse av et boligfelt med vei, vann, avløp, bolig-tomter, en barnehage og lekeplasser

Ausviga-VVA--Boligfelt305.jpg
Kjellandsheia – Boligfelt

Prosjektet omfattet opparbeidelse av et boligfelt bestående av boligtomter, vei, vann, avløp, friområder og lekeplasser. 

Kjellandsheia-boligfelt.jpg
bottom of page