top of page

VÅRE REFERANSER

Nye ferjeleier for
Oslo Havn KF
OM PROSJEKTET

Prosjektet er en totalentreprise der det skal saneres av 3 stk. eksisterende ferjeleier som ligger på Lindøya og Nakkholmen innerst i Oslofjorden. Deretter skal det fundamenteres med boring av stålrørspeler og stålkjernepeler. Det skal bygges 3 ferjeleier på størrelsesorden 150 m2 til 200 m2 per stk ute på øyene. Alle arbeider må forgå fra lekter. Betongproduksjonen vil være en kombinasjon av plasstøpte og prefabrikerte betongkonstruksjoner. 

Prosjektnavn: 

Nye ferjeleier for Oslo Havn KF

Oppdragsgiver:

Oslo Havn KF

Entrepriseform:

Totalentreprise

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 21 mnok

Byggeperiode:

Feb 2021 – Jan 2022

FerjeleieOsloHavn
Ny gang og sykkelbro
Karljohansvern – Horten kommune
PROSJEKTET

Repstad Anlegg har blitt tildelt kontrakt om sanering av eksisterende gang og sykkelbro over til Karljohansvern. Har skal det plasstøpes to betongkonstruksjoner på hver side av kanalen, samt monteres en prefabrikkert stålbro. Stålbron skal leveres i samarbeid med SteelMaster og er kvalifisert for oppdraget i samarbeid med dem. 

Prosjektnavn: 

Ny gang og sykkelbro Karljohansvern – Horten kommune

Oppdragsgiver:

Horten kommuen

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 5 mnok

Byggeperiode:

Mar 2021 – Juli 2021

Karljohansvern
Rådhusbrygge5
Ny ferjekai Rådhusbrygge 5
Rådhusbrygge 5.png
Rådhusbrygge 5-2.png
OM PROSJEKTET

Arbeidene er sanering av eksisterende kai på Rådhusbrygge 5, samt mudring og bygging av ny ferjekai. Oppgradering av bakarealet på 1500 m2 med ny oppbygging av grunnen, samt legging av 1500 m2 med portugisiske granittheller med tykkelse på 15 cm. Prosjektet omhandler også omlegging av strømanlegg for lading, samt oppgradering av overvannsystem fra 1800 tallet

Prosjektnavn: 

Porsgrunn kommune

Oppdragsgiver:

Oslo Havn KF

Entrepriseform:

Totalentreprise

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 36 mnok

Byggeperiode:

Mars 2021 – Mai 2022

droneterminal
Nye droneterminaler for ASKO Horten&Moss
OM PROSJEKTET

Prosjektet omfatter sanering av eksisterende kontorlokaler i Moss, samt bygging av ny droneterminal tilrettelagt for autonomeskip, med alle tilhørende fasiliteter. Det skal fundamenteres for ny ferjebru. Betongkonstruksjon for ferjebru, samt montering av selve ferjebrua i stål og tilkobling av styringssystemer. Det skal bygges to stk duc d’alber i Horten. Omfattende opparbeidelse av ny infrastruktur innen EL og VA, samt bygging av trafostasjoner og andre tekniske bygg. 

Prosjektnavn: 

Nye droneterminaler for ASKO Horten & Moss

Oppdragsgiver:

ASKO

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 90 mnok

Byggeperiode:

AUG 2022 – Pågår

Brevik og Sandøya
Nye ferjekaier i Brevik og Sandøya
OM PROSJEKTET

Prosjektet omfatter bygging av ny ferjekai med ferjebro i Brevik. Boring av 30 stk Ø814 peler, samt bygging av prefabrikert betongkai. Levering og montering av ferjebru 8 x 15 m, samt tilhørende styring og hydraulikk. Ombygging av infrastruktur og veganlegg tilhørende kai. 

På Sandøya ombygges eksisterende molo til å tåle nye krav, samt at det opparbeide nytt påkjøringsareal på land. Ute på molo bygges nytt kaianlegg med borede stålrørspeler Ø814. Kaikonstsruksjon prefabrikkeres og monteres fra sjø. Her skal det også leveres og monteres ny ferjebro, men tilhørende styrings og hydraulikksystem. 

Prosjektnavn: 

Nye ferjekaier i Brevik og på Sandøya

Oppdragsgiver:

Porsgrunn kommune

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 90 mnok

Byggeperiode:

AUG 2022 – Pågår

Bybro Drammen
Ny bybro Drammen
OM PROSJEKTET

Prosjektet omfatter mudring og erosjonssikring av brokar og landkar for ny bybro i Drammen. Det skal mudres ca. 15 000 m3. I tillegg skal det bygges ny kai, ifm ny bro.  

Prosjektnavn: 

Ny bybro Drammen

Oppdragsgiver:

PNC/Drammen kommune

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 120 mnok

Byggeperiode:

AUG 2022 – Pågår

Ny ferjebase for Ruter - Lindøya
Repstad_Lindoya_mars23-18.jpeg
Repstad_Lindoya_mars23-11-1.jpeg
OM PROSJEKTET

Prosjektet omfatter sanering av eksisterende kai på Lindøya. Det bygges ny kai i betong og tre på Lindøya. Kaien består av bæresystem av betong, fundamentert på Ø508 borede stålrør, med stålkjernepeler.  

Prosjektnavn: 

Ny ferjebase for Ruter - Lindøya

Oppdragsgiver:

Ruter

Entrepriseform:

Totalentreprise

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 20 mnok

Byggeperiode:

OKT 2022 – Pågår

Lindøya
Ausviga
Ausviga VVA – Boligfelt
Ausviga-VVA--Boligfelt305x250.jpg
Ausviga-VVA--Boligfelt305.jpg
OM PROSJEKTET

Prosjektet omfattet opparbeidelse av et boligfelt med vei, vann, avløp, boligtomter, en barnehage og lekeplasser

Hovedmengder:

 • Boligtomter 80 stk.

 • Transport av 37.000 m3 med sprengstein for veiarealer

 • Transport av 100.000 m3 med sprengstein for tomtearbeider.

 • Rørgrøfter 3500 m

Prosjektnavn: 

Ausviga VVA -Boligfelt

Oppdragsgiver:

Kruse Smith AS

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 45 mnok

Byggeperiode:

Januar 2017-april 2018

Justneshalvøya Boligfelt B2
Justneshalvøya-–-Boligfelt-B2.jpg
Justneshalvøya-–-Boligfelt-B2-2.jpg
OM PROSJEKTET

Prosjektet omfatter opparbeidelse av et boligfelt bestående boligtomter, vei, vann, avløp, friområder og lekeplasser. 

Hovedmengder:

 • Boligtomter 114 stk

 • Transport av 63.000 m3 overskuddsmasser

 • Rørgrøfter 1500 m

Prosjektnavn:

Justneshalvøya – Boligfelt B2

Oppdragsgiver:

Krag-gruppen 

Kontraktssum

(eks.mva) Ca. 31 mnok

Byggeperiode:

Mai 2016 – nov. 2018

Justneshalvøya – Boligfelt B2
Kjellandsheia  Boligfelt
Kjellandsheia-boligfelt.jpg
Kjellandsheia-boligfelt2.jpg
OM PROSJEKTET

Prosjektet omfattet opparbeidelse av et boligfelt bestående av boligtomter, vei, vann, avløp, friområder og lekeplasser. 

Hovedmengder:

 • Boligtomter 56 stk

 • Transport av 24.000 m3 internstein

 • Transport av 12.000 m3 overskuddsstein

 • Rørgrøfter 2300 m

Prosjektnavn:

Kjellandsheia boligfelt

Oppdragsgiver:

Repstad Eiendom AS

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 32,2 mnok.

Byggeperiode:

2017 – dd.

Kjellandsheia
Oftenesheia – Boligfelt
Oftenesheia-boligfelt.jpg
Oftenesheia-boligfelt2.jpg
OM PROSJEKTET

Prosjektet omfattet opparbeidelse av et boligfelt bestående av boligtomter, vei, vann, avløp, friområder og lekeplasser. 

Hovedmengder:

 • Boligtomter 45stk

 • Transport av 40.000 m3 interne masser

 • Transport av 50.000 m3 overskuddsmasser

 • Rørgrøfter 2000 m

Prosjektnavn:

Oftenesheia boligfelt

Oppdragsgiver:

Repstad Eiendom AS

Kontraktssum (eks. mva.)

Ca. 24 mnok.

Byggeperiode:

Mai – nov. 2021

Oftenesheia 
bottom of page