top of page
2021-09-01-07.55.56-1.jpg
bølger
Repstad_Drammen_bro_mars23-3.jpg

SJØARBEID

Etter oppkjøp av Agder Marine AS i 2021 har vi styrket posisjonen vår som ledende entreprenør for prosjekter i og nær sjøen. Tjenestene våre omfatter betongkonstruksjoner, mudringsarbeid, undervannsarbeid og utlegging av masser i sjø og elver. Vi tilbyr trygge løsninger som tilfredsstiller kundens behov og myndighetenes krav, og vi jobber kontinuerlig med utvikling av nytt utstyr og nye metoder for blant annet å løse utfordringer med opprydning av forurensede sedimenter.

Trygghet og forutsigbarhet er viktig. Vi har gode prosedyrer og systemer for alle aktuelle arbeidsoppgaver samt for kvalitetssikring og HMS. En allsidig maskinpark i kombinasjon med dyktige og erfarne medarbeidere gjør oss rustet for oppdrag langs hele kysten.

Photo_6554054_DJI_454_jpg_4229476_0_2021625142738_photo_original.jpg
Photo_6554050_DJI_450_jpg_4199907_0_202162514250_photo_original.jpg
bottom of page