DJI_0001.JPG
bølger
Photo_6554050_DJI_450_jpg_4199907_0_202162514250_photo_original (1).JPG

SJØARBEID

Agder Marine AS og Viken Sjøtjeneste AS har er en ledende anleggsentreprenør for prosjekter i og nær sjøen. Våre tjenester omfatter mudringsarbeid, undervannsarbeid og utlegging av masser i sjø. Vi finner kreative og trygge løsninger for å tilfredsstille kundens behov og myndighetenes krav. Derfor jobber vi kontinuerlig med utvikling av nytt utstyr og nye metoder for blant annet å løse problemer med opprydning av forurensede sedimenter.

Trygghet og forutsigbarhet er viktig. Vi er en ansvarlig anleggsentreprenør og har utarbeidet prosedyrer for alle aktuelle arbeidsoppgaver og et eget system for kvalitetssikring og HMS. Vår allsidige maskinpark og våre dyktige og erfarne medarbeidere, gjør oss godt rustet for både små og store oppdrag langs hele kysten.