top of page
gravemaskin.jpg
anleggsarbeider8.jpg
Repstad_Lindoya_mars23-15.jpeg
AVDELINGER

FORRETNINGSOMRÅDER

SPESIALPROSJEKT

Repstad Anleggs avdeling for spesialprosjekter har lang erfaring og kompetanse innenfor flerfaglige prosjekter i anleggsfasen. 

GRUNNARBEID

Repstad Anlegg har høy kompetanse, lang erfaring og alle nødvendige ressurser til å gjennomføre totalprosjekter innen tomteutbygging, vei, vann og avløp. 

SJØARBEID

Agder Marine AS og Viken sjøtjeneste AS har er en ledende leverandør av mudringstjenester, undervannsarbeid og utlegging av masser i sjø. 

KNUSING OG PUKKVERK

Repstad Anlegg har eget pukkverk på Knibe, sørøst for Lohnelier industriområde i Søgne. 

bottom of page