SPESIALPROSJEKT

Repstad Anleggs avdeling for spesialprosjekter har lang erfaring og kompetanse innenfor flerfaglige prosjekter i anleggsfasen. Komplekse prosjekter er ofte uoversiktlige og inneholder mange ukjente faktorer. Da er det viktig med god fremdriftskontroll og stødig koordinering av alle faggrupper. Vårt fokus er hele tiden å hjelpe våre kunder til å lykkes med deres prosjekter. Det gjøre vi ved å komme med gode løsninger og alternativer til utførelse og gjennomføring.

 

Vi har solid kompetanse innenfor betongkonstruksjoner i sjøkanten. Våre erfarne spesialister håndterer alt fra etablering av store industrikaier og ferjeleier på fastlandet og ute på øyer, til rehabilitering av eksisterende kaikonstrusjoner. Vi påtar oss alle sjørelaterte prosjekter, både som hovedentrepriser og totalentrepriser.

 

Vår avdeling for spesialprosjekter utfører også andre komplekse prosjekter innenfor fundamentering og betong, som for eksempel bygging og rehabilitering av broer, og bygging og rehabilitering av kraftstasjoner og damanlegg. Her benytter vi kompetansen fra sjørelaterte prosjekter. Det sikrer høy effektivitet og god kvalitet.

Image by Nadin Mario

TYPISKE FAG I VÅRE PROSJEKTER

  • Undervannsarbeid (undervannsstøp, errosjonssikring, mudring og tildekking)

  • Grunnundersøkelser

  • Grunnarbeider

  • Fundamentering (stålkjerner, peleing, spunting etc.)

  • Betongarbeider

  • Rør og vannledninger

  • EL – Alt fra landstrømsanlegg til strømforsyninger og interne elkraftanlegg.

  • Asfaltering, heller og belegningsstein

  • Trekonstruksjoner

Image by Nadin Mario

KONTAKT OSS

Christian Skodde

Avdelingsleder Spesialprosjekt