top of page

SPESIALPROSJEKT

Repstad Anleggs avdeling for spesialprosjekter har lang erfaring og høy kompetanse innen flerfaglige komplekse prosjekter i anleggsfasen. Våre eksperter sikrer god fremdriftskontroll og stødig koordinering av samtlige involverte faggrupper, og bidrar med gode løsninger og alternativer til utførelse og gjennomføring.

Vi har i tillegg solid kompetanse innen betongkonstruksjoner i sjøkanten. Våre spesialister håndterer alt fra etablering av store industrikaier og ferjeleier på fastlandet og på øyer, til rehabilitering av eksisterende kaikonstruksjoner. Vi påtar oss alle typer sjørelaterte prosjekter, både som hovedentrepriser og totalentrepriser.

Vi utfører også andre komplekse prosjekter innen fundamentering og betong, blant annet bygging og rehabilitering av broer, kraftstasjoner og damanlegg. I denne typen prosjekter drar vi nytte av firmaets øvrige kompetanse og erfaring fra sjørelaterte prosjekter. Dette bidrar til å sikre høy effektivitet og god kvalitet.

FAGOMRÅDER SPESIALPROSJEKT

  • Undervannsarbeid (undervannsstøp, errosjonssikring, mudring og tildekking)

  • Grunnundersøkelser

  • Grunnarbeider

  • Fundamentering (stålkjerner, peleing, spunting etc.)

  • Betongarbeider

  • Rør og vannledninger

  • EL – Alt fra landstrømsanlegg til strømforsyninger og interne elkraftanlegg.

  • Trekonstruksjoner

KONTAKT OSS

Christian Skodde

Avdelingsleder Spesialprosjekt

bottom of page