top of page

OM OSS

Repstad Anlegg AS er en av Sørlandets største og mest solide entreprenørselskaper. Historien vår startet med én mann og én traktor for over 70 år siden. Mye har endret seg siden da. I dag er vi en robust aktør med dyktige og erfarne medarbeidere og en stor og moderne maskinpark. Virksomheten er omfattende, og vi håndterer store og små totalprosjekter innen sjøarbeid, spesialprosjekter, tomteutbygging, vei, vann og avløp for proffmarkedet, næringsaktører, det offentlige og privatpersoner.

bru1080.jpg

I 2020 ble det skrevet et nytt kapittel i Repstad Anleggs historie. Det kom inn nye eiere og det ble vedtatt å bygge selskapet som en større organisasjon med flere nye fagdisipliner. Det geografiske nedslagsfeltet har også blitt større. Vi jobber i dag over hele landet med stort spekter av kunder og oppdrag. 

Noe er likevel det samme. Helt siden oppstarten har vi holdt til i Søgne, men administrasjonen er nå flyttet til Sørlandsparken.

Selv om veksten har vært betydelig og ambisjonen er å bli en av Norges ledende entreprenørselskaper, glemmer vi ikke historien vår og hvor vi hører hjemme. 

5-mann-og-bil1080.jpg
_BKF7266.jpg

Vi er med på å forme landet vårt. Vi bruker store maskiner og rå kraft til å fjerne, endre og bygge. Men det er bare verktøyene våre. Det er folkene våre og deres kompetanse og erfaring som er kjernen i virksomheten. Det er folkene våre som finner de gode løsningene, som sikrer at hensynet til miljø og mennesker blir ivaretatt, og som gjør at kundene våre kan være trygge på at vi alltid leverer som avtalt. 

Kundene har tillitt til oss, og vi jobber hardt for å vise oss tillitten verdig. Strategien vår er kontinuerlig i utvikling og forbedring, og vi satser offensivt på ny kompetanse, ny teknologi og nye maskiner. Vi har også opprettet nye avdelinger med spesialkompetanse innen betongkonstruksjoner. I 2021 kjøpte vi sjøentreprenørselskapene Agder Marine og Viken Sjøtjeneste. Gjennom oppkjøpene er Repstad Anlegg i dag et komplett entreprenørselskap for sjø og land.

Repstad_Lindoya_mars23-7.jpeg
5-og-bil1080.jpg

Repstad Anlegg et konsern med solide, ambisiøse og langsiktige i eiere. Det gir trygghet for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. 

Konsernet er eid av LGA Holding AS, Repstad AS, BOW Holding AS, Tåka Holding AS og Rolf Stig Prestvold. Lars Gunnar Andersen er styreleder og Bernt Olav W. Holen er daglig leder. 

bottom of page