pukkverk.jpg
anleggsarbeider9.jpg
anleggsarbeider.jpg

GRUNNARBEID

Repstad Anlegg har høy kompetanse, lang erfaring og alle nødvendige ressurser til å gjennomføre totalprosjekter innen tomteutbygging, vei, vann og avløp. Vi gjennomfører alle prosjekter, små som store, med samme tyngde og presisjon. 

 

Våre ansatte har både bredde- og spesialkompetanse for arbeid både på land og i sjøen. Det gjør at vi kan gjennomføre alt fra totalentrepriser i store veiprosjekter til opparbeiding av tomter til privatboliger, og alt fra etablering av store kaianlegg til utlegging av masse i sjøen.

 

Vi har egne rørleggere og leverer alle fag i vann- og avløpsprosjekter. Våre spesialister på park- og idrettsanlegg har bred erfaring fra etablering av kunstgressbaner og lekeplasser. Dyktige fagfolk bistår med prosjektering og dokumentasjon i alle prosjekter. 

 

Vi tenker på omgivelsene rundt oss, og tar ansvar i utførelsen av vårt arbeid. Derfor har vi investert i nye anleggsmaskiner og lastebiler, og vi jobber kontinuerlig med tiltak som sikrer at hensyn til miljø og mennesker blir ivaretatt

grus

TYPISKE FAG I VÅRE PROSJEKTER

  • Mudring og utlegging av masser i sjø

  • Masseforflyttning

  • Komplette boligfelt

  • VVA

  • VA-Anlegg, nybygg og rehablitering

  • Planering av små og store tomter 

KONTAKT OSS

Dag Repstad Håverstad

Prosjekt sjef grunnarbeid