top of page
anleggsarbeider9.jpg

GRUNNARBEID

Repstad Anlegg har høy kompetanse, lang erfaring og alle nødvendige ressurser til å gjennomføre totalprosjekter innen tomteutbygging, vei, vann og avløp. 

Våre ansatte har bredde- og spesialkompetanse for arbeid både på land og i sjøen. Vi påtar oss totalentrepriser for alt fra store veiprosjekter til opparbeiding av tomter til privatboliger, etablering av store kaianlegg og utlegging av masse i sjøen.

Vi har egne rørleggere og leverer alle fag i vann- og avløpsprosjekter. I tillegg har vi spesialister på park- og idrettsanlegg med bred erfaring fra etablering av kunstgressbaner og lekeplasser. Dyktige fagfolk bistår med prosjektering og dokumentasjon i alle prosjekter. 

 

Vi er opptatt av å ivareta menneskene og miljøet rundt oss. Derfor jobber vi kontinuerlig med tiltak som sikrer at hensynet til omgivelsene blir ivaretatt. Som et av flere ledd i dette arbeidet investerer og oppgraderer vi maskinparken vår kontinuerlig. 

Les mer om vårt fokus på bærekraft, HMS, klima og miljø.

FAGOMRÅDER GRUNNARBEID

  • Mudring og utlegging av masser i sjø

  • Masseforflyttning

  • Komplette boligfelt

  • VA-Anlegg, nybygg og rehablitering

  • Opparbeidelse av industritomter og veier og offentlig infrastruktur, produksjon av stein.

KONTAKT OSS

Dag Repstad Håverstad

Prosjekt sjef grunnarbeid

bottom of page