top of page

RIGGET
FOR
FREMTIDEN

Repstad Anlegg AS er en ledende leverandør av komplette entreprenør- og anleggsprosjekter til proffmarkedet, næringsaktører, det offentlige og privatpersoner i sjø og på land. Vi er en av Sørlandets største og mest solide entreprenører, og våre ansatte har lang og bred kompetanse i styring av komplekse og flerfaglige prosjekter i anleggsfasen. Vårt spesialområde er arbeid og betongkonstruksjoner i sjøkanten, alt fra bygging og rehabilitering av store og mellomstore kai- og damanlegg til kraftstasjoner. 

Historien vår startet med én mann og én traktor for over 70 år siden. I dag er vi en nasjonal aktør med over 140 medarbeidere og en stor og moderne maskinpark.

Repstad_Drammen_bro_mars23-7_edited.jpg

«Vår strategi er å utvikle oss til en landsdekkende entreprenør som utfører de teknisk mest krevende oppdragene i markedet. Vi skal bygge det beste laget og jobbe med de flinkeste kundene»
 

Lars Gunnar Andersen, styreleder

Repstad_Lindoya_mars23-17.jpeg
Repstad_Lindoya_mars23-5_edited.jpg
Repstad_Lindoya_mars23-6_edited.jpg

– VI LEVERER OVER
   ALL FORVENTNING.

Å skape verdi for våre kunder er bærebjelken i hele vår forretningsvirksomhet. Det handler om å gjøre tingene skikkelig. Vi satser, har høy kompetanse og leverer. Når det satses gjøres det med full kraft. Vi er rå på å drive prosjekter med stor gjennomføringskraft – uansett hvilke utfordringer vi møter på.

Repstad_Lindoya_mars23-6_edited.jpg

RIGGET

– VI ER KLARE FOR DE MEST
   KREVENDE OPPGAVENE

Repstad Anlegg er rigget med kompetanse, kapasitet og kvalitet. Det handler om å møte fremtidige behov. Krevende prosjekter og kompliserte prosesser møtes med skreddersydd kompetanse, fleksibilitet og bærekraftige løsninger. Alle  kvalitets-, HMSog miljøstandarder er solid dokumentert.

Repstad_Lindoya_mars23-17_edited_edited.jpg

REAL

- VI ER RYDDIGE OG FOLKELIGE

Vi opptrer ordentlig, er ærlige, ujålete, reale og enkle å ha med å gjøre. Vi stoler på folk, og vi er til å stole på. Vi lytter for å forstå, og snakker så folk forstår. Vi deler kunnskap og er åpne og inkluderende når det gjelder samarbeid. Vi tar ansvar og rydder opp etter oss, for bærekraftig samfunnsutvikling.

ROBUST

– VI TÅLER PRESS OG PÅKJENNINGER
Repstad_Lindoya_mars23-6_edited.jpg

Vi er et robust selskap med robuste folk. Vi har kompetanse, integritet, motstandskraft og utholdenhet til å tåle en trøkk i ruskevær og sier ifra når det trengs. Med dyktige folk, gode prosesser, riktig utstyr og finansiell kapasitet er vi godt rustet til å takle utfordringer og sikre stabilitet i prosjektene.

VÅRE ARTIKLER

bottom of page