top of page
Søk
  • Mona Stensholdt

Leif Hodnemyr Transport blir en del av Repstad Anlegg

Fra og med første juni blir Leif Hodnemyr Transport en del av Repstad Anlegg. Vi ser frem til å styrke vår tilstedeværelse i Kristiansand, både med transport og tilgang til massedeponi


Fra og med første juni blir Leif Hodnemyr Transport en del av Repstad Anlegg. Vi ser frem til å styrke vår tilstedeværelse i Kristiansand, både med transport og tilgang til massedeponi. Repstad Anlegg og Leif Hodnemyr har jobbet sammen flere ganger tidligere, og vi ser nå frem til nye prosjekter større muligheter sammen. LHT vil fortsette individuelt som før, men vi vil i størst mulig grad utnytte synergier mellom selskapene for å oppnå økt driftseffektivitet og styrket konkurransekraft


Leif Hodnemyr Transport er det største firmaet innenfor massetransport i Kristiansandsregionen, men har også biler som går på langtransport, samt kranbiler og krokbiler. De omsetter totalt for cirka 100 millioner i året, og har de siste årene hatt pene resultater. Firmaet er lokalisert i moderne lokaler i Sørlandsparken, noe som passer bra med vår satsning mot Arendal og utbyggingen som skjer i nærheten av batterifabrikken der.


Vi tror det vil komme mange spennende samferdsel og industriprosjekter fremover hvor Repstad Anlegg og Leif Hodnemyr kan utvikle samarbeidet videre.

Artikkelarkiv
bottom of page