ISO-sertifisering

Repstad Anlegg har høy kompetanse, lang erfaring og alle nødvendige ressurser til å gjennomføre totalprosjekter innen tomteutbygging, vei, vann og avløp. 

ISO 9001 Sertifikat

Repstad Anleggs avdeling for geodesi utfører alle arbeider knyttet til kart og landmåling, og har bred erfaring innenfor faget stikking og oppmåling.